Skaningowy mikroskop elektronowy

2020-10-02

Co rozumiemy pod pojęciem skaningowych mikroskopów elektronowych?

  Inaczej takie mikroskopy możemy określić w formie skrótu SEM. Skaningowy mikroskop elektronowy http://mikroskopelektronowy.pl/sem/ jest urządzeniem niezwykle precyzyjnym. Dzięki niemu możemy prowadzić bardzo dokładne obserwacje niewielkich obiektów, których średnica wyrażona jest w nanometrach. Powinniśmy o tym wiedzieć.


Jakie są możliwości w przypadku skaningowej mikroskopii elektronowej?


Przede wszystkim musimy wyróżnić bardzo dokładną obserwację tak zwanej topografii powierzchni. Możliwości powiększenia mogą wynosić od kilku do nawet kilku milionów razy. Jest możliwość rozróżniania obiektów, których średnica wynosi poniżej 1 nanometra. Dzięki dużej głębi ostrości możemy ocenić tak zwaną chropowatość. Możliwe jest również rozwinięcie powierzchni, a także obrazowanie w formie 3D w przypadku wysokich powiększeń. Musimy także wiedzieć, czym jest analiza morfologiczna. Polega ona na ocenie kształtu oraz odpowiednich wielkości. Wtedy mówimy o dystrybucje różnych elementów, które tworzą materiał. Dzięki mikroskopom elektronowym możemy prowadzić zaawansowane obserwacje niezwykle małych obiektów.